سوال جامعه شناسی دهم انسانی

بارم متن سوالات                 جامعه دهم                دروس 8و9و10 ردیف 1 درستی ونادرستی عبارات زیررا مشخص کنید فرصت هایی که افراد در جهان های مختلف برای تحرک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید
دی 96
1 پست
آذر 96
2 پست
دی 93
1 پست
آذر 91
4 پست
آذر 89
3 پست
بهمن 88
2 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
3 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
1 پست